Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Osiak Regina KWW "PRZYJAZNA GMINA GODKOWO" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-10-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-01-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kit Celina Stefania KWW PRZYJAZNA GMINA GODKOWO 2013-01-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Godkowo, zarządzone na dzień 20 stycznia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian