Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Czapla Rafał Stanisław KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-23 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-23 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-06-05 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szczepanik Feliks Bogdan KWW JANA ŁUKASIK CZAS NA ZMIANY 2011-06-05 Wybory ponowne do Rady Gminy w Stopnicy zarządzone na dzień 5 czerwca 2011r. ? okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Sztuk Czesław Jarosław KWW JANA ŁUKASIK CZAS NA ZMIANY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Krowiński Piotr Kazimierz KWW MOJA WIEŚ SUCHOWOLA 2012-05-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Stopnicy, zarządzone na dzień 13 maja 2012 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 14
Brak zmian