Okręg wyborczy nr 4
Granice: Mariampol-Borek, Suchowola
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Urząd Gminy, Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica PowszechnyNieNie 298 133
44,63%133131 98,50%
Podsumowanie298133
44,63%13313198,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA WIEŚ SUCHOWOLA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krowiński Piotr Kazimierz 36 Suchowola 98
74.81% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SUCHOWOLA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pochopień Kamil Patryk 22 Suchowola 33
25.19% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej