Okręg wyborczy nr 2
Granice: Białoborze, Falęcin Nowy
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy ul. Mickiewicza 5a PowszechnyNieNie 357 262
73,39%262259 98,85%
Podsumowanie357262
73,39%26225998,85%
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sokól Zbigniew Wiesław 56 Białoborze 23
8.88% Nie
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czapla Rafał Stanisław 30 Falęcin Nowy 89
34.36% Nie
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROLNIKÓW W STOPNICY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Koziarski Władysław Józef 45 Białoborze 12
4.63% Nie
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŁUKASIK CZAS NA ZMIANY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczepanik Feliks Bogdan 55 Białoborze 89
34.36% Tak
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA SZANSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dzidowska Zofia Wiesława 57 Białoborze 46
17.76% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej