Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Kryczek Leszek Stefan KWW WSPÓLNOTY BIERUNIA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-01-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-04-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Podleśny Jan Antoni KWW JANA PODLEŚNEGO 2011-04-17 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bieruniu zarządzone na dzień 17.04.2011 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian