Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Pustelnik Bernard Jan KWW PWS 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-22 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-22 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-01-20 - -
Odelga Łukasz Piotr KWW PWS 2011-01-20 Następny z listy: KWW PWS - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Bania Marek Tadeusz KWW PWS 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-20 - -
Trzciński Władysław KWW PWS 2011-01-20 Następny z listy: KWW PWS - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian