Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Jeziorowski Hubert Antoni KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-02-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kaczmarek Joanna KWW MOJA GMINA 2011-05-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś zarządzone na dzień 15 maja 2011 r. - okręg nr 1 - 2013-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-11-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-02-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś zarządzone na dzień 15 maja 2011 r. - okręg nr 1 -
Smaruń Rafał Antoni KW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 2014-02-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś, zarządzone na dzień 9 lutego 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Pyka Maria KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-06 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-06-06 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-09-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pyka Adrian Józef KW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 2013-09-01 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś, zarządzone na dzień 1 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian