Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo: Wielowieś
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum im. Jana Pawła II, Wielowieś, ul. Zamkowa 24 PowszechnyTakNie 1498 137
9,15%137137 100,00%
Podsumowanie1498137
9,15%137137100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaczmarek Joanna 37 Wielowieś 71
51.82% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Smaruń Krzysztof Piotr 41 Wielowieś 66
48.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej