Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Wójcik Zdzisław KWW "PRZYSZŁOŚĆ KONIECPOLA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-10 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kozak Andrzej Stanisław KWW AKCJA SAMORZĄDOWA INICJATYWA 2000 2013-03-10 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koniecpolu, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. - okręg wyborczy nr 10 - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian