Okręg wyborczy nr 10
Granice: Sołectwa : Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka, Załęże
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Remiza OSP, ul. Centralna 128, Kuźnica Grodziska, 42-230 Koniecpol PowszechnyNieNie 509 120
23,58%120118 98,33%
Podsumowanie509120
23,58%12011898,33%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA INICJATYWA 2000 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozak Andrzej Stanisław 54 Wólka 63
53.39% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GUTKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gutka Ewa Justyna 34 Kuźnica Grodziska 55
46.61% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej