Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Maziuk Grzegorz Józef KWW WSPÓLNOTA LOKALNA GRYF STRZEBIELINO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-03-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-09-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Maziuk Grzegorz Józef KWW WSPÓLNOTA LOKALNA GRYF STRZEBIELINO 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łęczyce w okręgu wyborczym Nr 7, zarządzone na dzień 9 września 2012 r. - 2012-12-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łęczyce w okręgu wyborczym Nr 7, zarządzone na dzień 9 września 2012 r. -
Janik Krzysztof KOMITET WYBORCZY SLD 2013-03-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łęczyce w okręgu wyborczym Nr 7, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -