Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwo: Strzebielino Osiedle
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie, ul. M.C.Skłodowskiej 1, Strzebielino, Strzebielino-Osiedle, 84-220 Strzebielino PowszechnyNieNie 1746 188
10,77%188184 97,87%
Podsumowanie1746188
10,77%18818497,87%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI I AKTYWNI W STRZEBIELINIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kobiela Joanna Beata 35 Paraszyno 66
35.87% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZ ULENBERG - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ulenberg Mateusz Jarosław 27 Strzebielino Osiedle 41
22.28% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janik Krzysztof 38 Strzebielino Osiedle 77
41.85% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej