Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwo: Strzebielino Osiedle
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie, ul. M.C.Skłodowskiej 1, Strzebielino, Strzebielino-Osiedle, 84-220 Strzebielino PowszechnyNieNie 1739 415
23,86%415413 99,52%
Podsumowanie1739415
23,86%41541399,52%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA GRYF STRZEBIELINO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Maziuk Grzegorz Józef 58 Strzebielino Osiedle 226
54.72% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janik Krzysztof 37 Strzebielino Osiedle , popierany przez SLD 118
28.57% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bobkowski Ryszard Władysław 51 Strzebielino Osiedle 69
16.71% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej