Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Gryko Magdalena Katarzyna KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-28 - -
Gosławski Stanisław KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 2010-12-28 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Olech Jan KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-09 - -
Wszółkowski Piotr Dariusz KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 2010-12-09 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA - - - -