Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Szeel Krzysztof Andrzej KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-09-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Siemińska Genowefa KWW WIELISZEWO 2011-12-18 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Potęgowo zarządzone na dzień 18 grudnia 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Mikołajczyk Andrzej Grzegorz KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2013-08-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2013-11-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mikołajczyk Andrzej Grzegorz KWW ANDRZEJA GRZEGORZA MIKOŁAJCZYK 2013-11-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Potęgowo, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian