Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Szwarc Grażyna KWW MAGDALENY GRYKO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-02-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-05-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Gonciarz Adam KWW ADAMA GONCIARZA 2013-05-12 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kępicach, zarządzone na dzień 12 maja 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Kluk Eugeniusz KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-07-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-07-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-07 Wybory samorządowe 2010 r. -
Brandt Andrzej Jan KWW ANDRZEJA BRANDTA 2012-10-07 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kępicach, zarządzone na dzień 7 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian