Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Aszyk Robert Mariusz KWW LESZKA GROMBALI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-08-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-11-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Smolarczyk Adam Piotr KWW ADAMA SMOLARCZYKA 2011-11-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolbudy zarządzone na dzień 20 listopada 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Olejnik Ireneusz Hieronim KWW LESZKA GROMBALI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-03-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-06-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Litwin Piotr KWW PIOTRA LITWINA 2011-06-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolbudy zarządzone na dzień 26 czerwca 2011 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian