Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Bielkowo, Lublewo Gdańskie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, ul. Gen. Józefa Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy PowszechnyNieNie 1165 333
28,58%333331 99,40%
Podsumowanie1165333
28,58%33333199,40%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SMOLARCZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Smolarczyk Adam Piotr 33 Lublewo Gdańskie 194
58.61% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MICHALSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalski Marcin Łukasz 29 Lublewo Gdańskie 137
41.39% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "GMINA NASZ DOM" - Unieważniona po wydruku kart
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Labuda Wiesław Franciszek (Skreślony po wydruku kart) 53 Lublewo Gdańskie 0
0.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej