Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwa: Czapielsk, Łapino
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy (dawny GOK), ul. Staromłyńska 1, Kolbudy PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA LITWINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Litwin Piotr 44 Łapino Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej