Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kalesinskas Vytautas Jonas KW STOWARZYSZENIE JAĆWIESKO-PRUSKIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Aleksa Adam KW JAĆWIESKO-PRUSKIE 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Puńsk, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Wołyniec Józef KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Makowski Tomasz KW JAĆWIESKO-PRUSKIE 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Puńsk, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Stopnicki Feliks KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-02-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-05-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Aponik Iwona KWW "MARYCHA" 2013-05-19 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Puńsk, zarządzone na dzień 19 maja 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian