Okręg wyborczy nr 10
Granice: Boksze Stare, Smolany, Boksze Osada
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Świetlica, Smolany 9, 16-515 Puńsk PowszechnyNieNie 172 67
38,95%6767 100,00%
Podsumowanie17267
38,95%6767100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MARYCHA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Aponik Iwona 35 Smolany 38
56.72% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SMOLANY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chrapowicki Józef 74 Smolany 29
43.28% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej