Okręg wyborczy nr 1
Granice: Kalinowo, Szołtany, Puńsk wieś
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul.Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE JAĆWIESKO-PRUSKIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Aleksa Adam 27 Szołtany Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 6
Granice: Szlinokiemie, Sejwy
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul.Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk PowszechnyTakNie 243 44
18,11%4444 100,00%
Podsumowanie24344
18,11%4444100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE JAĆWIESKO-PRUSKIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Makowski Tomasz 26 Szlinokiemie 30
68.18% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZLINOKIEMIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tałejszys Jerzy 49 Szlinokiemie 14
31.82% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej