Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kochanowska Janina KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-09-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kościuch Henryk KWW NASZ GONIĄDZ 2011-12-18 Wybory uzupełniające do rady Miejskiej w Goniądzu zarządzone na dzień 18 grudnia 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Krukowski Władysław Józef KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dzięgielewski Henryk KWW SAMORZĄD WIEJSKI 2013-03-17 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Goniądzu, zarządzone na dzień 17 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian