Okręg wyborczy nr 10
Granice: miejscowości: Downary, Downary Plac, Olszowa Droga, Owieczki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Downary 52, 19-110 Goniądz PowszechnyNieNie 296 91
30,74%9191 100,00%
Podsumowanie29691
30,74%9191100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD WIEJSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dzięgielewski Henryk 61 Owieczki 55
60.44% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rojszczyk Robert Dominik 35 Owieczki 36
39.56% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej