Okręg wyborczy nr 1
Granice: miasto Goniądz
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz PowszechnyNieNie 1574 314
19,95%314309 98,41%
Podsumowanie1574314
19,95%31430998,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GONIĄDZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kościuch Henryk 53 Goniądz 165
53.40% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIASTO GONIĄDZ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Karłowska Barbara 55 Goniądz 144
46.60% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej