Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Węgrzyn Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Twarda Renata KWW Ziemi Zarszyńskiej 2013-06-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zarszyn, zarządzone na dzień 9 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Ołowiańczyk Zygmunt KWW "WSZYSCY RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Orybkiewicz Jan Adam KWW Pielnianie 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zarszyn, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. - okręg wyborczy nr 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian