Okręg wyborczy nr 8
Granice: sołectwo Pielnia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, Pielnia 55, 38-530 Zarszyn PowszechnyNieNie 740 241
32,57%241240 99,59%
Podsumowanie740241
32,57%24124099,59%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Koło Gospodyń Wiejskich - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Suszko Franciszka Agnieszka 52 Pielnia 81
33.75% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Łukasza Grzyba - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzyb Łukasz Wojciech 27 Pielnia 37
15.42% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Pielnianie - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Orybkiewicz Jan Adam 50 Pielnia 122
50.83% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej