Okręg wyborczy nr 6
Granice: sołectwo Długie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Dom Strażaka w Długiem, Długie 464, 38-530 Zarszyn PowszechnyNieNie 1338 204
15,25%204198 97,06%
Podsumowanie1338204
15,25%20419897,06%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ziemi Zarszyńskiej - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Twarda Renata 53 Długie 99
50.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Od-Nova - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Seman Łukasz Tomasz 32 Długie 79
39.90% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ziemia Ojczyźniana - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Futyma Zdzisław 80 Długie 20
10.10% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej