Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Magierowski Bolesław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-11-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Farbaniec Zdzisława KWW DALIOWA 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Lorenc Ignacy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-02-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2012-09-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Koperstyński Wiesław KWW RAZEM DLA GMINY 2011-02-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska zarządzone na dzień 27 lutego 2011 r. - okręg nr 2 - 2012-06-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mezglewski Piotr Jan KWW J 2012-09-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska, zarządzone na dzień 16 września 2012 r. - okręg wyborczy nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Korytko Małgorzata Elżbieta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-12-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Puchalik Wioletta Katarzyna KWW WOLA 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaśliska, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r. - - - -