Okręg wyborczy nr 2
Granice: Jaśliska,
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Ludowy GS, Jaśliska, Za Murami 60, 38-485 Jaśliska PowszechnyNieNie 355 136
38,31%136130 95,59%
Podsumowanie355136
38,31%13613095,59%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lorenc Antoni 46 Jaśliska 54
41.54% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mezglewski Piotr Jan 26 Jaśliska 76
58.46% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej