Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwa - Olszówka, Glisne
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Glisne, 34-730 Mszana Dolna PowszechnyNieNie 233 99
42,49%9999 100,00%
10 Remiza OSP, Olszówka, 34-730 Mszana Dolna PowszechnyNieNie 1233 321
26,03%321321 100,00%
Podsumowanie1466420
28,65%420420100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GLISNE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaczor Mieczysław 46 Glisne 114
27.14% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ŁATWIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olszowski Jan 51 Olszówka 130
30.95% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OLSZÓWKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gil Wojciech 60 Olszówka 176
41.90% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej