Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Tatara Kazimierz Stanisław KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-06-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-09-30 Wybory samorządowe 2010 r. -
Przerada Remigiusz Waldemar KWW "WSPÓLNOTA" 2012-09-30 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobryszycach, zarządzone na dzień 30 września 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Mroczkowski Piotr Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-05-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-08-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Półrola Urszula Celina KWW "GMINA - NASZYM DOMEM" 2012-08-19 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobryszycach, zarządzone na dzień 19 sierpnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian