Okręg wyborczy nr 5
Granice: Blok Dobryszyce
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 24, Blok Dobryszyce, 97-505 Dobryszyce PowszechnyNieNie 916 138
15,07%138136 98,55%
Podsumowanie916138
15,07%13813698,55%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNE DOBRO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ordanik Elżbieta Beata 42 Blok Dobryszyce 57
41.91% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Efenberg Romuald Zdzisław 43 Blok Dobryszyce 12
8.82% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA - NASZYM DOMEM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Półrola Urszula Celina 58 Blok Dobryszyce 67
49.26% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej