Okręg wyborczy nr 3
Granice: Zalesiczki, Ruda
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Leśna 1, 97-505 Dobryszyce PowszechnyTakNie 198 83
41,92%8383 100,00%
Podsumowanie19883
41,92%8383100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Przerada Remigiusz Waldemar 44 Kolonia Dobryszyce 48
57.83% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woszczyńska Anna Marta 31 Kolonia Dobryszyce 35
42.17% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej