Okręg wyborczy nr 4
Granice: Dorszyn, Tomawa, Żerechowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gimnazjum w Tomawie, Tomawa 26, 97-352 Łęki Szlacheckie PowszechnyTakNie 652 202
30,98%202193 95,54%
Podsumowanie652202
30,98%20219395,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SKROBKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skrobek Tomasz Artur 35 Tomawa 88
45.60% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZAWADY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zawada Mariusz Krzysztof 27 Dorszyn 54
27.98% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woźniak Anna Teresa 52 Tomawa-Kolonia 51
26.42% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej