Okręg wyborczy nr 9
Granice: Sołectwa: Gutów, Majdany, Żeronie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Strażnica OSP, Żeronie 7, Żeronie PowszechnyTakNie 382 116
30,37%116113 97,41%
Podsumowanie382116
30,37%11611397,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GUTOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gajda Arkadiusz Paweł 27 Gutów Mały 41
36.28% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAJDANY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kalisiak Dariusz Tomasz 35 Bleszyn 72
63.72% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej