Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Wieczorko Stanisław Marek KWW NASZA GMINA DZIŚ I JUTRO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-07-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2012-07-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-11-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Hołowko Waldemar KWW MŁODZI PRZYSZŁOŚCIĄ 2012-11-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niegosławice, zarządzone na dzień 25 listopada 2012 r.-okręg nr 5,6 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Sawicka Alicja KWW NASZA GMINA DZIŚ I JUTRO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-04 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-09-04 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-11-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sawicki Stanisław KWW PIĘKNO I SPOKÓJ 2012-11-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niegosławice, zarządzone na dzień 25 listopada 2012 r.-okręg nr 5,6 - 2013-09-10 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-09-10 - - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Lichańska Sylwia Donata KWW NASZA GMINA DZIŚ I JUTRO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-10-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-01-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Jarosz Małgorzata KWW MAŁGORZATY JAROSZ 2014-01-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niegosławice, zarządzone na dzień 26 stycznia 2014 r.- okr. nr 7 i 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Radziwiłł Marta Alfreda KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-10-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-01-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Jezierski Jan KWW JANA JEZIERSKIEGO 2014-01-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niegosławice, zarządzone na dzień 26 stycznia 2014 r.- okr. nr 7 i 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian