Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Kosiński Jan Władysław KWW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-07 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Sendecka Małgorzata Janina KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Grzelak Jacek KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 2010-12-21 Następny z listy: KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-05-07 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2012-06-28 - -
Gąsik Mirosław KWW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 2012-06-28 Następny z listy: KWW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO - - - -