Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 29-04-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Kosiński Jan Władysław 50 Wyższe Stara Jabłona, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA JAN KOSIŃSKI 1338 75.25% Tak
2 Wojtasik Danuta 39 Wyższe Szyba, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY WOJTASIK 440 24.75% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 29-04-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Sala w Urzędzie Gminy, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice Powszechny Tak Nie 1238 613613 49,52%
608 99,18%
2Gminne Centrum Kultury, Gościeszowice 90, 67-312 Niegosławice Powszechny Nie Nie 1020 406406 39,80%
396 97,54%
3Gimnazjum, Przecław 83, 67-312 Niegosławice Powszechny Tak Nie 1431 789789 55,14%
774 98,10%
Ogółem 3689 1808 1808 49,01%
1778 98,34%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 15-04-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Ciołka Piotr 41 wyższe Niegosławice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA 175 9.65% Nie
2 Kocik Leszek 51 średnie Gościeszowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZEK KOCIK 126 6.95% Nie
3 Kosiński Jan Władysław 50 Wyższe Stara Jabłona, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA JAN KOSIŃSKI 868 47.85% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Michalski Zbigniew 52 wyższe Gościeszowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA MICHALSKIEGO 32 1.76% Nie
5 Sawicki Andrzej Dariusz 40 wyższe Bukowica, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA SAWICKIEGO 10 0.55% Nie
6 Teler Zbigniew 63 wyższe Szprotawa, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ NASZA GMINA 105 5.79% Nie
7 Towpik Czesław Jan 53 średnie Mycielin, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOWPIK CZESŁAW 194 10.69% Nie
8 Wojtasik Danuta 39 Wyższe Szyba, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY WOJTASIK 304 16.76% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 15-04-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Sala w Urzędzie Gminy, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice Powszechny Tak Nie 1238 638638 51,53%
630 98,75%
2Gminne Centrum Kultury, Gościeszowice 90, 67-312 Niegosławice Powszechny Nie Nie 1015 505505 49,75%
495 98,02%
3Gimnazjum, Przecław 83, 67-312 Niegosławice Powszechny Tak Nie 1426 700700 49,09%
689 98,43%
Ogółem 3679 1843 1843 50,10%
1814 98,43%