Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
FILIPIAK SŁAWOMIR KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-22 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-10-22 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-02-05 Wybory samorządowe 2010 r. -
MIĄŻEK JADWIGA KWW EMERYCI 2012-02-05 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń, zarządzone na dzień 05 lutego 2012 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
JASIŃSKA MARIOLA KW STOW. "POMOC SZKOLE W OTYNIU" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
WOJCIESZAK ELŻBIETA KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-03-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sawicka Justyna KWW NASZ DOM 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r.- okręg nr 4 - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-04-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r.- okręg nr 4 -
Mikołajczak-Komar Emilia Aneta KWW NASZ DOM 2013-04-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian