Okręg wyborczy nr 4
Granice: MODRZYCA
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 3, Konradowo, 67-106 Otyń PowszechnyNieNie 1355 251
18,52%251251 100,00%
Podsumowanie1355251
18,52%251251100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sawicka Justyna 33 Modrzyca 128
51.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sobocińska Zofia Agnieszka 51 Modrzyca 123
49.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej