Okręg wyborczy nr 4
Granice: MODRZYCA
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 3, 67-106 Otyń PowszechnyNieNie 1357 110
8,11%110110 100,00%
Podsumowanie1357110
8,11%110110100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MODRZYCA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Urban Monika Anna 40 Modrzyca 34
30.91% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mikołajczak-Komar Emilia Aneta 35 Modrzyca 76
69.09% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej