Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Michalczyk Eugeniusz KWW "STRAŻAK" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-07-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-07-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-10-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wereski Krzysztof KWW KRZYSZTOFA WERESKIEGO 2011-10-23 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Godziszów zarządzone na dzień 23 października 2011r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Łukasz Stefan KWW "STRAŻAK" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dudek Marian KWW RÓWNOŚĆ 2011-03-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Godziszów zarządzone na dzień 27 marca 2011r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian