Okręg wyborczy nr 3
Granice: Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice Trzecie, Zdziłowice Czwarte
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Gminne Centrum Kultury i Promocji, Zdziłowice, 23-302 Godziszów PowszechnyTakNie 1239 616
49,72%616609 98,86%
Podsumowanie1239616
49,72%61660998,86%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻAK - SOLIDARNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nieściur Zdzisław 48 Zdziłowice Trzecie 278
45.65% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WERESKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wereski Krzysztof 39 Zdziłowice Czwarte 331
54.35% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej