Okręg wyborczy nr 4
Granice: Wólka Ratajska, Kawęczyn, Nowa Osada, Rataj Ordynacki, Rataj Poduchowny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Zespół Szkół, Wólka Ratajska PowszechnyTakNie 1161 331
28,51%331329 99,40%
Podsumowanie1161331
28,51%33132999,40%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻAK" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chmiel Jan 55 Wólka Ratajska 133
40.43% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dudek Marian 49 Rataj Ordynacki 196
59.57% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej