Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Nieścior Józef Antoni KWW JEDNOŚĆ GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-03-04 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2014-03-04 - - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Szponar Mieczysław Michał KWW JEDNOŚĆ GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-20 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2011-05-20 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-08-14 Wybory samorządowe 2010 r. -
OKOŃ KAZIMIERZ KRZYSZTOF KWW NIEZALEŻNI 2011-08-14 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Księżpol zarządzone na dzień 14 sierpnia 2011r. - okręg nr 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Okoń Stanisław KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-10 Wybory samorządowe 2010 r. -
Blicharz Krzysztof KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2013-03-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Księżpol, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian