Okręg wyborczy nr 6
Granice: Majdan Nowy, Majdan Stary
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Zespół Szkół, Majdan Stary 21, 23-414 Majdan Stary PowszechnyNieNie 1074 302
28,12%302297 98,34%
Podsumowanie1074302
28,12%30229798,34%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Blicharz Krzysztof 39 Majdan Stary 222
74.75% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA WRÓBLA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wróbel Stanisław Franciszek 57 Majdan Stary 75
25.25% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej