Okręg wyborczy nr 5
Granice: Markowicze, Gliny, Stare Króle, Cegielnia-Markowicze
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, ul. Biłgorajska 11, 23-415 Księżpol PowszechnyTakNie 496 192
38,71%192191 99,48%
Podsumowanie496192
38,71%19219199,48%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIAN ZYGMUNT - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 ZYGMUNT SEBASTIAN STANISŁAW 32 MARKOWICZE 51
26.70% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 OKOŃ KAZIMIERZ KRZYSZTOF 50 MARKOWICZE 86
45.03% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI CZARNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 CZARNA ALICJA HELENA 40 GLINY 54
28.27% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej