Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Grabowicz Adam Ignacy KWW NASZA GMINA ŚLIWICE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-02-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-05-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Spychalski Przemysław KWWDDMO 2013-05-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Śliwice, zarządzone na dzień 26 maja 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Banach Eugeniusz KWW NASZA GMINA ŚLIWICE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-01-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-04-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lipkowska Magdalena Maria KWW "ŚLIWICE PL." 2012-04-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Śliwice, zarządzone na dzień 15 kwietnia 2012 r. - - - -