Okręg wyborczy nr 3
Granice: sołectwa: LASKI; LIŃSK; ŁĄSKI PIEC; ŚLIWICZKI; ŚLIWICE - część, ulice: AKACJOWA, BRZOZOWA, CISOWA, KASZTANOWA, MODRZEWIOWA, SZKOLNA, ŚWIECKA, TUCHOLSKA, WYBUDOWANIA
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 GMINNY OŚRODEK KULTURY, DWORCOWA 39, 89-530 ŚLIWICE PowszechnyNieNie 456 54
11,84%5453 98,15%
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, ŚLIWICZKI 97, 89-530 ŚLIWICE PowszechnyTakNie 588 98
16,67%9897 98,98%
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, LIŃSK 37, 89-530 ŚLIWICE PowszechnyNieNie 419 38
9,07%3838 100,00%
Podsumowanie1463190
12,99%19018898,95%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE SOŁECTWO ŚLIWICZKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Banach Andrzej Zygfryd 59 Śliwiczki 71
37.77% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MAŁEJ OJCZYZNY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Spychalski Przemysław 35 Laski 117
62.23% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej